PYRENE ®
Metal phosphatizing processes

For more infomation
Please Call 02-243-2484

 

Pyroclean 42
เคมีล้างคราบไขมัน ใช้ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนกรรมวิธีเคลือบผิวโลหะด้วยฟอสเฟต

Pyrolene Z
เคมีปรับสภาพผิวเหล็กกล้า ทำให้การ form ผลึก Phosphate มีความหนาแน่นในการเกาะชิ้นงานสูงขึ้น

Pyrobond 875
ฟอสเฟตแบบร้อน สังเคราะห์ผิวโลหะเป็นอโลหะ ในรูปผลึก Calcium Modified Zinc Phosphate

Col-Bond 199
ฟอสเฟตแบบเย็น สังเคราะห์ผิวโลหะเป็นอโลหะ ในรูปของผลึก Zinc Phosphate

Pyrophos 40
แมงกานีสฟอสเฟต สังเคราะห์ผิวโลหะเหล็ก และเหล็กกล้า ให้เป็นผิว Manganese Phosphate